Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Reprezentácia školy SOČ škol.rok 08/09 športové súťaže škol. rok 08/09 IG5

Reprezentácia školy

Reprezentácia školy

Naši študenti sa každoročne zúčastňujú rôznych súťaží a podujatí.

 

-         Medzinárodný geodetický päťboj v Lučenci

-         stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

-         JUVYR

-         AMAVET

-         Týždeň vedy a techniky

-         olympiáda v cudzích jazykoch

-         burza informácií v Malackách

-         športové súťaže (futbalový turnaj, orientačný beh, aerobik…..)

-         fotografické  súťaže

-         matematický klokan

-         stredoškolský parlament

-         návšteva vedeckej kaviarne

-         exkurzia na most Apollo

-         exkurzia Jaslovské Bohunice

-         exkurzia  Viedeň

-         exkurzia Hurbanovo

-         divadelné predstavenia

-         návšteva Univerzitnej knižnice

-         školské výlety (Londýn, Praha, Bradlo, aquapark v Senci….)