Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Július Antošík
 
 
Klára Babjaková
k.babjakov@centrum.sk
 
 
Magdaléna Bačová
sgs@post.sk
 
 
Danka Belešová
d.belesova@centrum.sk
 
 
Ivana Červenková
 
 
Karol Ďungel
sgs@post.sk
 
 
Mária Hrtková
maria.hrtkova@post.sk
 
 
Michaela Korbašová
michaela.korbasova@gmail.com
 
 
Emília Pauličková
sgs@post.sk
 
 
Eva Repová
eva.repova@gmail.com
 
 
Miroslava Síthová
sithova@gmail.com
 
 
Alžbeta Strižincová
sgs@post.sk
 
 
Eva Šataníková
e.satanikova@centrum.sk
 
 
Danka Uličná
sgs@post.sk

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: