Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Užitočné informácie odborné stránky tlačivá zápisníky prihláška na VŠ Info o VŠ Trh práce Vodičské testy Lyžiarsky kurz

Užitočné informácie

odborné stránky

www.government.gov.sk  ( Úrad vlády SR)

www.geodesy.gov.sk        (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR)

www.justice.gov.sk             (Ministerstvo spravodlivosti)

www.mpsr.sk                    (Ministerstvo pôdohospodárstva)

www.zbierka.sk                 (Elektronická zbierka zákonov)

www.epi.sk                        ( EPI-právny systém)

www.katasterportal.sk      (katastrálny portál)

www.geoportál

www.vugk.sk                      (Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave)

www.topu.army.sk              ( Topografický ústav Banská Bystrica)

www.sagi.sk                        (Slovenská agentúra pre geoinformatiku)

www.gku.sk                        ( Geodetický a kartografický ústav v Bratislave)

www.slovanet.sk/katusza/  ( Katastrálny ústav v Žiline)

www.flaw.uniba.sk               ( Právnická fakulta UK v Bratislave)

www.svf.stuba.sk                 ( Stavebná fakulta STU v Bratislave)