Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Absolventi 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

Absolventi

93/94

Ročník 1993/94 trieda 4.GMartina Anderlová

Richard Babitz

Ľubomír Botka

Róbert Bruckner

Attila Csiba

Marianna Doršicová

Rastislav Drahoš

Monika Drozdová

Jaroslava Ertingerová

Michaela Kissová

Marcel Kulcsár

Tomáš Kulčár

Petra Larišová

Miroslav Mendel

Henrieta Mišeková

Štefan Mrva

Martin Obuch

Peter Polgár

Elena Surovčiaková

Lenka Ševčíková

Branislav Štellár

Dana Šustová

Róbert Tichý

Zuzana Vrbovská

                                                                                                      Peter Steiner