Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Absolventi 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

Absolventi

92/93

Ročník 1992/93 trieda 4G

Rudolf Baťa

Beata Bencová

Alena Benčičová

Jana Blahová

Silvia Ďurčeková

Diana rod. Garayová, Hanusková

Martina Gulogiová

Andrea Hilbrychtová

Adriana Horecká

Zuzana Hurtová

Anna Igriciová

Martina Jakabičová

Lívia Kaššayová

Peter Kováčik

Zuzana Navarová

Tomáš Polakovič

Zuzana Rozsypalová

Branislav Schuster

Martin Stegmann

Matej Šišolák

Andrej Škripeň

Igor Šulík

Daniel Turcár

Martin Vrablec

Filip Zápotek

Erik Zeigler