Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Reprezentácia školy SOČ škol.rok 08/09 športové súťaže škol. rok 08/09 IG5

Reprezentácia školy

IG5

International Geodetic Pentathlon Lučenec 2011

15. – 16. apríl 2011

 

Program :

 

Piatok 15.apríla 2011

 

Registrácia-  11:00 – 15:00       Miesto : SPŠ stavebná O.Winklera, B. Němcovej 1, Lučenec

(súbežne s registráciou max. do 14:00 – prezentácia geodetickej techniky)

 

Úvodné pokyny pre účastníkov– 15:00 – 16:00             Miesto : učebňa SPŠS OW Lučenec

 

Otvorenie súťaže– 16:00 – 16:45                        Miesto : podľa poveternostných podmienok

 

Presun na ubytovanie : 17:00 – 17:30

Ubytovanie účastníkov : cca 17:30 – 18:30

Večera : cca 18:00 – 19:00

Sobota 16.apríla 2011

 

Rozhodcovia – 05:30 odchod z miesta ubytovania na jednotlivé stanoviská

 

Súťažiaci

Raňajky I. (štartové čísla 1-16) – 06:30 – 07:00 – odchod autobusu na štart – 07:05

 

Raňajky II. (štartové čísla 17-31) – 07:00 – 07:30 – odchod autobusu na štart – 08:30

 

ŠTART – 07:30 – max. 11:30

(pred štartom obdržia súťažiaci balíček s občerstvením)

 

CIEĽ– max. 15:30 (podľa príchodu posledného družstva do cieľa a môžu meniť časy nasledujúcich bodov organizácie podujatia)

Vyhodnotenie – cca 16:45 – 17:15 – následne ukončenie súťaže

 

17:20 – odchod autobusu s polovicou súťažiacich na miesto ubytovania – uprednostnení budú pretekári, ktorí cestujú domov v sobotu

18:20 (najneskôr) – odchod autobusu s druhou polovicou súťažiacich

Trasa 95% extravilán + 5% intravilán – počet bodov trasy 13 – povinné aj orientačné stanoviská (aj keď nebudú všetky obsadené rozhodcami.

 

Praktické úlohy : 4 z : určenie nivelačného prevýšenia, výmera pravidelnej plochy, trigonom.určenie výšky predmetu, výmera nepravidelnej plochy, vyhľadanie bodu pomocou miestopisu, meranie vodorovného uhla, trigonom.určenie výšky bodu, centrácia a horizontácia GTS, príprava nivelačného prístroja na meranie.

 

Test : 6 otázok z databázy otázok + 4 neoznámené z oblasti Geodézie a GIS-ov.

 

Orientač.body – orientácia na mape (Európa), vyhľadanie zadaného obsahu topografickej mapy (prameň, sedlo, most, ...).

1.družstvo

1

Varga

 

Viktor

 

2

Pergerová 

Petra 

3

Kirinovič

 

Patrik

 

2.družstvo

4

          Ivančík

 

Peter 

5

Pónya 

Peter 

6

Popgeorgievová 

Charlote 

náhradníci

7

Knotek

 

Michal

 

8

 

 

pg.

9

Ing. Belešová 

Danka 

10