Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Reprezentácia školy SOČ škol.rok 08/09 športové súťaže škol. rok 08/09 IG5

Reprezentácia školy

športové súťaže škol. rok 08/09

Okresné kolo v cezpoľnom behu:

 

Umiestnenie: družstvo chlapci           4.miesto

                    družstvo dievčatá         4.miesto

 

Jednotlivci:    Noskovič J.                  7.miesto

                    Ponya P.                     11. miesto

                    Petrinec A.                  23. miesto

 

                    Kulifajová A.                6. miesto

                    Goritková                    10. miesto

                    Poláková M.               14. miesto

 

Silná ruka – súťaž BSK:

 

Umiestnenie: Polláková K.                2.miesto

 

Majstrovstvá BSK – aerobik maratón stredoškolákov:

 

Umiestnenie: Kazík J.                       2. miesto

 

Okresné koli v orientačnom behu:

 

Umiestnenie: družstvo chlapci 4. miesto

                    družstvo dievčatá            5. miesto

Jednotlivci:        Kazík J.                     12. miesto

                        Dikej  J.                     13. miesto

                        Hittman E.                  21. miesto

 

                        Jesenská  J.                  13. miesto 

                        Goritková L.                15. miesto

                        Šišková M.                   16. miesto

 

Školské kolo v basketbale:

 

Počet zúčastnených: 40 žiakov


Umiestnenie:     1. miesto     2.A

                        2. miesto     3.B

                        3. miesto     4.B

                        4. miesto     1.A

 

 

Školské kolo v sálovom futbale:

 

Počet zúčastnených: 80 žiakov

Umiestnenie:     1. miesto  4.A

                        2. miesto  2.A

                        3. miesto  1.A

                        4. miesto  3.B


Medzitriedne súťaže vo volejbale zmiešaných družstiev:

 

Počet zúčastnených: 48 žiakov

Umiestnenie:     3.A – 4.A                  víťaz                4.A

                        3.B – 2.B                  víťaz                2.B

                        2.A – 2.B                  víťaz                2.B

                        1.A – 1.B                  víťaz                1.A