Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka