Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Geodetklub 2% z dane postup pre fyzické osoby Postup pre zamestnancov Vzor vyhlásenia Postup pre právnické osoby

GEODETKLUB

postup pre fyzické osoby

 

Postup krokov pre fyzické osoby

 

 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2011:

 

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011, ktorému chcete poukázať Vaše 2%  zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.
   
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
   
 3. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
   
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2011) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
   
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.Poznámky:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.


- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

 

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

-Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu