Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Geodetklub 2% z dane postup pre fyzické osoby Postup pre zamestnancov Vzor vyhlásenia Postup pre právnické osoby

GEODETKLUB

Geodetklub

Geodet klub Strednej geodetickej školy je organizácia, ktorá finančne i materiálne pomáha našej škole. Vznikla z dôvodu nedostatočného finacovania školy zo strany štátu. Do tohto fondu prispievajú rodičia žiakov našej školy i rôzne súkromné spoločnosti ochotné pomôcť našej škole. Tieto finančné príspevky sa využívajú na zakúpenie nových pomôcok, na ich údržbu a podporujú tak zlepšenie vyučovacieho procesu.
            Tieto financie a pomoc sú pre našu školu dôležité najmä preto, lebo pomôcky, ktoré sa využívajú v geodézií sú finančne nákladné a keď chce škola udržať dostatočnú technickú úroveň výučby, mala by využívať čo najmodernejšie a najdostupnejšie pomôcky a technológie. Pokiaľ máte záujem, môžete prispieť i Vy, naša škola ponúka súkromným spoločnostiam bezplatnú reklamu na našich intenetových stránkach i tzv. "
chodiacu reklamu" na oblečení našich žiakov počas praxe.

Geodet-klub strednej geodetickej školy Bratislava
 

predseda: Mgr. Miroslava Sithová
tajomníčka: Ing. Eva Šataníková
člen:Ing. Danka Belešová
hospodár klubu: p. Jana Maderová


Rada rodičov pri Geodet klube:

1.A p.Piaček

2.A p. Vácha

3.A p. Kirinovičová - predseda Rady rodičov


3.B p. Maderová


4.A p. Smutná


4.B p. Chvála


 

IČO: 31797415
Číslo účtu: 11494747/0900 (Slovenská sporiteľňa, Krížna 20, BA)